Morgen, donderdag 10 juni, is voor het eerst sinds 2015 weer sprake van een gedeeltelijke zonsverduistering. Het is een kleine gedeeltelijke zoneclips die tussen 11:19 en 13:31 uur plaatsvindt, waarbij de zon op het hoogtepunt om 12:23 uur voor 17% door de maan wordt bedekt. In tegenstelling tot 2015 lijkt het weer dit jaar mee te werken. Dankzij een hogedrukgebied boven ons land is het vrij zonnig. Vooral in het noorden en oosten komen ook wat stapelwolken voor, maar die trekken over het algemeen snel weer weg. Bij een zonsverduistering wordt er een deel van de Zon bedekt en kan men langer met het blote oog naar de Zon kijken. Echter is het kijken naar de Zon tijdens een eclips even gevaarlijk als het kijken naar de Zon zonder verduistering.

Het is enkel veilig kijken in de totaliteitsfase (wanneer de Maan de Zon volledig bedekt, dus niet bij een ringvormige of gedeeltelijke zonsverduistering). De Zon bekijken doorheen eender welk optisch hulpmiddel (een telescoop of binoculair) zonder filters is nog veel gevaarlijker. De Zon die niet bedekt of gedeeltelijk tot bijna volledig bedekt is bekijken, kan dus resulteren in permanente oogschade. Wanneer de eclips zijn totaliteit nadert, zal het lage gemiddelde licht de pupil doen openen. Zonder de nodige filters is het af te raden om naar de Zon te kijken, ook wanneer deze nog niet geheel is verduisterd. Pas als de Zon volledig bedekt is door de Maan, is het veilig om even te kijken zonder filters.

Het waarnemen van de Zon tijdens gedeeltelijke of ringvormige verduistering (alsook tijdens totale zonsverduisteringen buiten de totaliteit zelf) vereist speciale bescherming voor het oog ofwel indirecte methodes. De zonneschijf kan bekeken worden door goede filters die het grootste deel van de schadelijke straling blokkeren. Zonnebrillen zijn NIET veilig aangezien ze niet de schadelijke en onzichtbare infrarode straling blokkeren die net het meeste schade toebrengen. Enkel goed ontworpen en gecertificeerde zonnefilters kunnen gebruikt worden voor het bekijken van de zonneschijf.
 
Back To Top