Voorschoten - Uit een analyse van de Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) blijkt dat er grote verschillen zijn in lokale lasten voor ondernemingen tussen de samenwerkende gemeenten Voorschoten, Wassenaar maar ook met bijvoorbeeld Leidschendam-Voorburg. Zo liggen de kosten voor een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van ca. € 45.000 in Voorschoten aanzienlijk hoger dan bijvoorbeeld in Wassenaar.

Als het om de onroerende zaakbelasting gaat betalen ondernemingen in de gemeente Wassenaar in verhouding meer dan in de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. De OZB in absolute zin is uiteraard afhankelijk van de WOZ-waarden. Ondernemingen in Wassenaar en Leidschendam-Voorburg betalen in verhouding tot ondernemingen in de gemeente Voorschoten aanzienlijk meer rioolheffing bij toenemend watergebruik. De gemeente Voorschoten hanteert een vast bedrag voor de rioolheffing.

Harmoniseren
“In Voorschoten en Wassenaar is sprake van een ambtelijke fusie. Dan ligt het voor de hand dat in deze beide gemeenten bijvoorbeeld de lokale lasten voor de omgevingsvergunning waar mogelijk gelijk getrokken worden”, zegt OVV-voorzitter Frank ten Have. “Op een bedrag van € 45.000 voor een verbouwing betaal je in Voorschoten nu € 2.003 en in Wassenaar € 1.469. In Leidschendam-Voorburg betaalt men € 771. Die verschillen zijn natuurlijk te groot en ook niet goed uit te leggen als je gebruik maakt van hetzelfde ambtenarenapparaat”, meent Ten Have. “Het zou goed zijn als hier een snelle harmonisatie van lokale lasten plaatsvindt. Ook kan gekeken worden naar vermindering van regelgeving en handhaving, zodat de gemeenten minder kosten hoeven te maken en dus minder in rekening brengen voor een omgevingsvergunning.”

Toezegging
“Overigens ligt er een toezegging van zowel de wethouder in Wassenaar als Voorschoten dat men gaat onderzoeken hoe de bedragen tot stand komen en waar deze dichter naar elkaar toe kunnen”, zegt Ten Have. “In het Economisch Overleg Voorschoten hebben wij dit als OVV op de agenda gezet en die toezegging gekregen van wethouder Inge Adema.”

Website
Op de website van de ondernemersvereniging is het volledige document ‘Analyse lokale lasten voor ondernemingen’ in te zien.

 
Back To Top