Donderdag 29 april stemt de gemeenteraad over een pakketje wijzigingen in de algemene plaatselijke verordening, waarin ook een door GroenLinks geschreven initiatiefvoorstel is verwerkt. Dit voorstel wil het oplaten van ballonnen en verstrooien van plastic confetti in de buitenlucht verbieden.

Onder andere door de regelmatige opruimacties van GroenLinks werd ons duidelijk dat er veel zwerfafval in Voorschoten verstopt is in bosjes, heggen en sloten. Zwerfafval dat vooral veel plastic bevat: plastics strips, rietjes en ballonnen zijn vrijwel overal in Voorschoten te vinden.

Opgelaten ballonnen, ook de biologisch afbreekbare, brengen volgens deskundigen ernstige schade toe aan de natuur waarin ze vaak terechtkomen. Ze worden bijvoorbeeld opgegeten door vissen, vogels of andere dieren. Die hongeren daarop vaak uit. Dieren kunnen ook verstrikt raken verstrikt in de gezellig gekleurde linten, waarna ze zich niet meer kunnen bevrijden.

Ook het buiten gebruiken van confetti van plastic of metaal, hoe mooi het ook glinstert, is erg belastend voor het milieu. Confetti waait weg en is eigenlijk niet meer op te ruimen. Daardoor blijft het vaak achter in de openbare ruimte. Terwijl papier dan vrij snel vergaat, komt andersoortig confetti uiteindelijk gemakkelijk terecht in de voedselketen.

Het lukraak verspreiden van plastic is dus schadelijk, en het afval achteraf op proberen te ruimen kan hiervoor niet de oplossing zijn. Uiteindelijk moeten we proberen te zorgen dat het niet meer in de openbare ruimte terecht komt. Om die reden hebben veel gemeenten in Nederland al een verbod op het oplaten van ballonnen ingevoerd. GroenLinks zou graag zien dat dit ook in Voorschoten gebeurt.

GroenLinks raadslid Paul ’t Lam schreef daarvoor, gesteund door D66, een initiatiefvoorstel. Deze is door het college van B&W opgenomen in een voorgesteld pakketje wijzigingen van de algemene plaatselijke verordening, waarover op donderdag 29 april wordt gestemd door de gemeenteraad. Daarmee helpen we hopelijk niet alleen het milieu en het dierlijk leven in Voorschoten een kleine beetje, maar ook al onze inwoners die regelmatig zwerfafval rapen.

 
Back To Top